START ZA

Odesláním objednávky formou online registrace nebo e-mailu vyjadřuje účastník konference CAD CAM MEETING souhlas s těmito podmínkami účasti a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace akce, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto je mezi pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Registrace na konferenci CAD CAM Meeting
6.–7. 9. 2019, Olomouc

Přejít na registrační formulář

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře obdržíte výzvu k platbě. Registrace účastníka/ů je dokončena uhrazením účastnického poplatku – tento prosím proveďte bankovním převodem. Po obdržení platby na náš účet Vám prostřednictvím uvedené e-mailové adresy zašleme fakturu.

Cena konference pro účastníky dle termínu přihlášení:

do 31. 7.            6.700 Kč / 268 €
do 6. 9.              7.900 Kč / 316 €

Výše uvedené, časově zvýhodněné ceny za účast na konferenci platí pouze v případě, že účastnický poplatek uhradíte nejpozději do uvedeného data (při přihlášení do 31. 7.: 6.700 Kč / 268 €).

Slevy z výše uvedených cen:

Studenti: sleva 1.700 Kč / 68 €
V případě přihlášení 2 účastníků (na jednu fakturu): sleva 10 %
V případě přihlášení 3 a více účastníků (na jednu fakturu): sleva 15 %

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny workshopů:

Některé doprovodné workshopy, které budou probíhat v době a místě konání konference CAD CAM Meeting jsou zpoplatněny nad rámec ceny konference. Některé workshopy jsou pro účastníky konference zdarma (náklady hradí některý z partnerů). Počet účastníků na workshopech je omezen a zájemce se musí dopředu registrovat a uhradit uvedenou částku za workshop. Na placené workshopy se nevztahují množstevní slevy.

V ceně konference je:

  • Možnost účastnit se přednášek dle vlastní volby
  • Možnost účastnit se neplacených workshopů (hrazené workshopy nejsou v ceně konference)
  • Stravování po celou dobu konání konference (2× oběd, páteční večeře, káva a drobné občerstvení v průběhu dne)
  • Vstup na páteční společenský večer

Bankovní spojení:

Účet pro platbu v Kč:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 111555770/5500

Účet pro platbu v EUR:
Československá obchodní banka a.s. (slovenská pobočka banky)
Číslo účtu: 4006041645/7500
IBAN: SK92 7500 0000 0040 0604 1645
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Storno poplatky:

Do 31. 7. 2019 – 1.200 Kč/40 €; od 1. 8. do 3. 9. 2019 – 50 % z ceny; od 4. 9. 2019 – 100 % z ceny (více v sekci Obchodní podmínky)

Online registrace a rezervace ubytování:

Přejít na registrační formulář