START ZA

Přednášející

 

Nondas Vlachopoulos, CDT (GR)

www.facebook.com/aestheticlab

Nondas Vlachopoulos je mezinárodně uznávaným zubním technikem s titulem Master. Vytrvale inspiruje kolegy v oboru svou výukou a kurzy.

Někteří lidé jsou ve světě známí svým jménem – Sting, Prince… a Nondas je jedním z nich!
Během několika posledních let Nondas hodně cestoval po světě, šířil své znalosti a zanechával za sebou šťastné, nadšené a inspirované zubní techniky. Na jeho kurzech je obdivována a patrna jeho láska k umění a vědě na pozadí dentálních technologií a v poslední době se věnuje i nejnáročnějším úkolům, tzv. „živým kazuistikám“, při nichž účastníky udivuje tím, co se právě stalo a šlo by pojmenovat jako: „Jak sakra tohle dokáže během jediného pálení a už na to nesáhnout?!“
Lidé odcházejí z jeho kurzů naprosto předávkováni informacemi a inspirováni k pokračování ve snaze o dokonalost.

Nondas Vlachopoulos se narodil v Torontu (Kanada). Po přestěhování se do Řecka vystudoval v roce 1985 školu dentálních technologií. V roce 1989 získal titul BSc. na Škole dentálních technologií při Institutu technologického vzdělávání v Aténách (Řecko).
V roce 1990 založil vlastní zubní laboratoř „AestheticLab“ v Aténách. Od roku 2001 je Nondas Opinion Leaderem pro Ivoclar Vivadent, Noritake Dental a MPF Brush. Od května 2014 je členem redakční rady časopisu Journal of Cosmetic Dentistry (JCD).
Nondas se specializuje na estetickou celokeramiku a náhrady nesené implantáty a spolupracuje s Lékařskou fakultou Národní a Kapodistrijské univerzity v Aténách. Uspořádal řadu seminářů v Řecku, USA, Jižní Americe a mnoha zemích po celé Evropě. Pravidelně se účastní se svými prezentacemi kongresů a vydává články v řeckých i zahraničních odborných časopisech.

Perfecting Anterior All-Ceramic Full Coverage Restorations: A Step-by-Step Approach / Zdokonalení frontálních celokeramických celoplášťových náhrad: přístup krok za krokem

Potřeba optimálních výsledků v oblastech estetiky, funkce a biologické kompatibility vyžaduje stále častější používání celokeramických náhrad, implantátů a jejich kombinace.
Znalosti, talent, technika, umělecké schopnosti a představivost zubního technika však nadále zůstávají při vytváření dokonalé práce největším a pravděpodobně také nejvýznamnějším faktorem. Zubní technik musí mít schopnost vyhodnotit každý jednotlivý faktor, aby mohl zvolit řešení vhodné pro daného pacienta a také svoji techniku upravit, bude-li to nutné z důvodu vzhledu a provedení, a mohl tak dosáhnout toho nejlepšího výsledku.
V této přednášce si popíšeme krok za krokem každodenní laboratorní proces a způsob, jakým umění a technologie v kombinaci s uměleckými schopnostmi vede k velmi úspěšnému a přesnému splnění požadavků každého jednotlivého případu. Abychom pochopili a byli schopni zvolit správné řešení pro optimální výsledek, budou popsány a analyzovány také metody a zpracování.

Workshop – Masterclass: One Bake Technique

4,5 hodiny – 9.500 Kč / 380 €

Ass. Prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD. (HR)

 • 1974 – Narodil se v Záhřebu (Chorvatsko)
 • 1998 – Vystudoval stomatologii na Lékařské fakultě v Záhřebu
 • 2005 – Specializace na protetiku na Lékařské fakultě v Záhřebu
 • 2007 – Majitel a vedoucí stomatologické kliniky „Aesthetica“ v Záhřebu
 • 2008 – PhD.: „Vliv termického ošetření na mikrostrukturální změny a další vlastnosti zirkonové keramiky“
 • 2009 – Odborný asistent na katedře protetiky, Lékařská fakulta v Záhřebu (Chorvatsko)
 • 2010 – Vedoucí postgraduálního studia „Estetika u fixní protetiky na zubech a implantátech“ na Lékařské fakultě v Záhřebu
 • 2011 – KOL (Key Opinion Leader) pro 3M ESPE
 • 2013 – Přednášející pro Ivoclar Vivadent (IPS e.max)
 • 2013 – KOL pro KaVo (Leica Microscope)

Prof. Marko Jakovac je autorem a spoluautorem několika odborných článků a aktivně se zúčastnil řady mezinárodních konferencí. Přednáší a vede školení na mezinárodních setkáních v Chorvatsku, Slovinsku, Bosně a Srbsku. Je členem Chorvatské protetické společnosti, Evropské protetické společnosti, Chorvatské společnosti pro dentální implantologii, Chorvatské lékařské asociace a Chorvatské stomatologické komory.

Complex digital restoration – digital protocol / Komplexní digitální rekonstrukce – digitální protokol

MUDr. Josef Kunkela, Ph.D. (CZ)

www.facebook.com/josef.kunkela

Doktor Josef Kunkela je inovativní český zubař s rozsáhlými zkušenostmi v protetice, záchovné stomatologii, preventivní péči a marketingu v zubním lékařství. V současné době představuje svůj výzkum v České republice, Německu, Polsku, Maďarsku a Slovensku. Organizuje také praktické kurzy v protetice a CAD/CAM stomatologii v České republice. Jeho studie jsou publikovány ve stomatologických časopisech Quintessenz, magazínech CAD/CAM International, Dental Tribune a DentalCare.

 • 2014 – Člen týmu SKIN Concept; Člen mezinárodního týmu Digital Smile Design; Člen Akademie digitální stomatologie; Člen skupiny MicroVision
 • 2012 – CEREC Beta Tester; CEREC Implant Guide Beta Tester; Zakladatel evropského výcvikového centra CAD/CAM v Jindřichově Hradci – DENTALPOINT Academy
 • 2009 – Mezinárodní certifikovaný CEREC Trainer (ISCD)
 • 2004 – Jmenován prezidentem České stomatologické akademie
 • 2001 – Jmenován externím učitelem odboru prostodontiky na Stomatologické katedře Karlovy univerzity v Hradci Králové
 • 1999 – Získal druhý stupeň specializace v oblasti prostodontiky; Odborné vzdělávání na klinice zubního lékařství – prostodontické oddělení Vídeň, Rakousko
 • 1997 – Začal vlastní soukromou praxi DentalPoint v Jindřichově Hradci
 • 1996 – Absolvoval první stupeň specializace ve všeobecném zubním lékařství
 • 1995 – Pracovník na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1994–5 – Studijní pobyt ve Stomatologické škole, Oregon University of Health Sciences, Portland, USA
 • 1993 – Zubní asistent v Donau Dental s.r.o., soukromá praxe, České Budějovice
 • 1993 – Absolvent Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Design driven by Function / Design řízený funkcí

Workshop – Digitální implantologie 

3,5 hodiny – 9.500 Kč / 380 €

Róbert Zubák (SK)

Strednú zdravotnícku školu ukončil v roku 1991 ako zubný technik. Po 2ročnej praxi v štátnom laboratóriu bol spoluzakladateľom súkromnej zubnej techniky, v ktorej pracoval viac ako 10 rokov. Počas tohto obdobia väčšinu voľného času venoval zdokonaľovaniu sa v tejto profesii, predovšetkým v oblasti keramických náhrad. Zúčastnil sa viacerých zahraničných školení na vysokej odbornej úrovni zabezpečenej špičkovými odborníkmi. V roku 2002 nastúpil na dvojročnú odbornú stáž v USA. Pôsobil v Súkromnej zubnej technike, spolupracoval s firmami Ivoclar Vivadent a Captek, pre ktoré poriadal školenia na renomovaných dentálnych výstavách v USA. Po návrate z USA pracoval niekoľko rokov ako zubný technik – konzultant pre Ivoclar Vivadent. Na tejto pozícii prednášal na mnohých dentálnych podujatiach na rade miest sveta.

Publikoval vo viacerých odborných časopisoch doma i v zahraničí. Vo svojom voľnom čase sa venuje dentálnej a umeleckej fotografii, kresleniu, olejomaľbe, spolupracuje pri vydávaní odborného časopisu.

…CAD/CAM? And what now?
/ …CADCAM? No a čo teraz?

Workshop – Ako to dnes vidím ja 

3,5 hodiny – 6.900 Kč / 276 €

Milos Miladinov (RO)

www.facebook.com/MiladinovMilosDTG

2003 – Specializovaný zubní technik
2013 – Fotograf s licencí

 • Od roku 2003 pracuje ve své soukromé laboratoři – DentalTech Romania
 • Specializuje se na fixní protetiku, celokeramiku a vysoce kvalitní výslednou estetiku
 • Roku 2013 otevírá školicí středisko pro zubní techniky a zubní lékaře – Ugly Tooth Training Center
 • Od roku 2013 začíná pořádat po celé Evropě kurzy dentální fotografie s živými případy a demo ukázkami
 • Roku 2015 se stává partnerem Ivoclar Vivadent ICDE a začíná pracovat jako technický školitel v CAD/CAM systémech Wieland

Full digital workflow
/ Kompletní digitální proces

Workshop – FDW – Full digital workflow – Live patient course

4,5 hodiny – 7.500 Kč / 300 €

Dr. Sci. Zoran Vlahović (ME)

Dr. Sci. Zoran Vlahović je specialistou na orální chirurgii. Narodil se 19. srpna 1971 v Prištině (Kosovo). Stomatologii vystudoval na Lékařské fakultě v Prištině, v roce 1997. Od roku 2010 je odborníkem na orální chirurgii.

Své znalosti a dovednosti v oboru implantologie získal na roční praxi ve Vojenské národní akademii v Bělehradu (Srbsko) a na místních i zahraničních kurzech. Od roku 2013 je jediným lékařem v oboru dentální implantologie působícím v Černé Hoře. Je Opinion Leaderem a přednášejícím pro implantologický systém Bredent a pro společnost Planmeca v oblasti trojrozměrné radiologie.

Kromě systému implantátů Bredent má mnohaleté zkušenosti s prací se systémy implantátů Straumann a Zimmer.

Guided implant placement – from CBCT analysis to CAD/CAM
Navigovaná implantologie – od analýzy CBCT po digitální produkci

MUDr. Petr Hajný (CZ)

 • 1997 – Střední zdravotnická škola v Karlových Varech, obor Zubní technik
 • 2005 – LF Univerzity Karlovy – Stomatologie

Po absolvování Univerzity Karlovy pracoval jako specialista na celokeramické náhrady a CAD/CAM na klinice Asklepion v Praze a Karlových Varech. Nyní majitel ONE VISIT DENTISTRY s.r.o., jedné z nejmoderněji vybavených ordinací na světě. Kromě této ordinace však nadále pracuje na dalších klinikách v ČR a zahraničí jako externí specialista, zejména v oblasti keramických náhrad a CAD/CAM. Díky tomu tak vlastnoručně zhotoví více než 2000 keramických fazet a mnoho desítek kompletních rekonstrukcí skusu i úsměvu každý rok.

Je certifikovaným školitelem CAD/CAM systému CEREC. Člen mezinárodní společnosti komputerizované stomatologie ISCD. Školitel technologie T-Scan pro digitální okluzní analýzu. Lektor firmy Ivoclar Vivadent pro kompozitní materiály, adhezivní systémy, fixační materiály, celokeramické náhrady a CAD/CAM. Doposud je jeho lektorská činnost dostupná ve 22 zemích.

Vedle přednáškové činnosti jsou jeho častými aktivitami i praktické kurzy, zejména ve školicím centru firmy Ivoclar Vivadent ve Vídni a Lichtenštejnském Schaanu.

Monolithics aesthetics chairside / Monolitická ordinační estetika

Workshop – Intraorální skenery pro běžnou praxi

2,5 hodiny – 2.500 Kč / 100 €

MUDr. Alena Krugová (CZ)

VZDĚLÁNÍ
1996-2002 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství
2002-2007 pracovala jako zubní lékařka
Od roku 2008 spolupracuje jako protetik v soukromé ordinaci zaměřené na implantologické rekonstrukce v „Centru zubní implantologie“ Praha.
Od roku 2015 je odbornou asistentkou na katedře protetiky, Stomatologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

ČINNOSTI
Účast na:
ITI vzdělávací týden, Univerzita v Bernu, Švýcarsko
Přístup EFP, Prof. Camillo D’Arcangelo, Univerzita Chieti-Pescara
Kurz ACE, Mauro Fradeani, Pesaro

Hostující lékař:
2015 Oddělení pro fixní protetiku a biomateriály, Univerzitní klinika zubního lékařství, Univerzita v Ženevě, Švýcarsko (profesorka Irena Sailer)

Členka ITI
Spoluautorka publikace „Estetická implantologie“, brožura se 14 případy estetických ošetření za použití implantátů (2014).
Spoluautorka publikace „Dentální implantologie“, Nucleus Publishing, Hradec Králové 2017, kapitola „Implantace v estetické oblasti chrupu“.

Digital workflow in implant dentistry / Digitální workflow u pacientů s implantáty

MUDr. Martin Lebeda (CZ)

Martin Lebeda je vystudovaný zubní technik a zároveň zubní lékař. Zakladatel Dentalcentre.cz se sídlem v GH PUPP v Karlových Varech. Celý profesní život se zajímá o celkové rekonstrukce chrupu v rámci fixní protetiky a implantologie. Ve své ordinaci a laboratoři využívá CAD/CAM technologie, extraorální i intraorální skener, 3D tisk a navigovanou implantologii v rámci propojení systému s dentálním CT. Je klíčovým odborníkem pro laboratorní i ordinační systém firmy Dentsply Sirona. Specializuje se na celokeramické rekonstrukce, implantologii a digitálně zhotovenou snímatelnou protetiku.

Concept inhouse dentistry
/ Koncept vlastní digitální produkce ve stomatologii

Workshop – Kompletní výroba overlaye v postranním úseku 

3 hodiny – 5.500 Kč / 220 €

MDDr. Ondřej Masák (CZ)

 • 2018 – Key Opinion Leader firmy 3Shape a Betatester jejich produtků (Dánsko)
 • 2018 – Odborný asistent na Ortodontickém oddělení 1.LF UK v Praze
 • 2017 – Soukromá ortodontická praxe Orto-DUO s.r.o. / Atestace ze specializačního vzdělávání oboru Ortodoncie
 • 2016–2017 – Ortodontická praxe OrtoVIZE – MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D.
 • 2016 – Postgraduální studium 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2014–2017 – Předatestační příprava v oboru ortodoncie
 • 2008–2013 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství

Digitální ortodoncie komplexně

Workshop – Digitální ortodoncie komplexně

3 hodiny – 2.900 Kč / 116 €

Dana Horáková (CZ)

Vzdělání
2000 – 2004 SZŠ a VOZŠ E. Pöttinga Olomouc, Zubní technik
2004 – 2007 SZŠ a VOZŠ E. Pöttinga Olomouc, Diplomovaný zubní technik

Pracovní zkušenosti
2007– 2011 Soukromá zubní laboratoř Zdeněk Drápela, Olomouc
2011 – založení soukromé zubní laboratoře se zaměřením na vysokou kvalitu zhotovovaných
zubních náhrad – zubní laboratoř StomaDesign – Olomouc
2017 – lektor firmy Ivoclar Vivadent

IPS e.max ZirCAD Prime: jeden disk pro celou řadu indikací

Sergio Guirao Canó (AND)

Zubní technik CAD/CAM

Pracovní zkušenosti:

 • Říjen 2016 – vedoucí pracovník v DentalSolutions; řízení společnosti a koordinace zubních techniků při tvorbě CAD/CAM projektů
 • Srpen 2014 – září 2016 vedoucí pracovník v CM Dental CAD/CAM; vedoucí pro CAD/CAM a technický vedoucí pracovník
 • Květen 2012 – červenec 2014 technický vedoucí pracovník v ArchimedesPro; technický vedoucí pracovník na projektu s názvem ArchimedesPro
 • 2007 – duben 2012 generální ředitel frézovacího centra Artimplant S,L

Vzdělání a tvorba:

 • V roce 1992 dostudoval obor zubní technik  na Francesc Pejoan School (BCN)
 • Působil v různých laboratořích ve Španělsku, Andoře a Itálii
 • Specializuje se na techniky frézování, lití EDM a laserové pájení s nejlepšími techniky v laboratořích v Itálii a Německu
 • Certifikován společností Exocad pro management a školení CAD
 • Účast na mnoha kurzech, školeních a ukázkách na národní i mezinárodní úrovni
 • Pokročilé vzdělávání v softwaru CAM
 • Pokročilé vzdělávání v 3D tiskárnách a materiálech
 • Pokročilé vzdělávání v 3D skenerech
 • Pokročilé vzdělávání v CAD softwaru

CNC zařízení: Sirona, Faro srl, Venture srl, Spinner, DMG, VHF, Roeders
CAM software: Sum Dental, Hyperdent, WorkNC
CAD software: ClayTools, Exocad, 3shape, Rhinoceros
Skenery: Opentechnologies, Imetric, 3shape, ScanSystems, Sirona, Smartoptics

Digital technology. Advantage or disadvantage? / Digitální technologie. Výhoda nebo nevýhoda?

Ivan Miletić, d.m.d. (USA, HR)

Magical all on 4 in continous progress
Magické „all on four“ v neustálém vývoji

Dr. Stanko Miletić (USA, HR)

Narodil se v Chicagu – Illinois USA v roce 1980. Vystudoval University of Zagreb, obor Stomatologie a zde také získal titul DMD. Následně působil na Klinice ústní chirurgie Záhřebské nemocnice. Svůj profesní růst zaměřil především na dentální implantologii.
V současné době působí jako vedoucí lékař dentální implantologie na klinice DCM v Záhřebu. DCM Záhřeb je soukromá klinika a zubní laboratoř, založená dle amerických standardů klinické práce a následného vzdělávání.

Magical all on 4 in continous progress
Magické „all on four“ v neustálém vývoji

MUDr. Pavol Andel (SK)

Vystudoval LF UK v Bratislavě a od roku 2006 pracuje jako specialista na ortodoncii. Vede úspěšnou soukromou stomatologickou praxi v Hlohovci (Slovensko). Věnuje se také přednáškové činnosti – externě přednáší pro LF UK v Bratislavě a přednáší na teoretických i praktických stomatologických kurzech. Je předsedou občanského sdružení Zdravé ďasná, které realizuje na Slovensku nejúspěšnější preventivní projekt pro děti – Dentalalarm.

 • 2000 – ukončení studia LF UK v Bratislavě
 • 2003 – atestace I. stupně
 • 2006 – atestace II. stupně v oboru čelistní ortopedie

MUDr. Michal Bumbálek (CZ)

Vzdělání

 • 2015–současnost – Univerzita Karlova – Postgraduální studium
 • 2002–2009 – Masarykova univerzita Brno, obor zubní lékařství

Praxe

 • 07/2009 – 12/2010: Univerzitní nemocnice U Sv. Anny Brno, oddělení záchovné stomatologie
 • 08/2010 – 11/2012: Dlouhodobá stáž v Privátní praxi MUDr. Ivan Třešňák (Itálie), praxe specializovaná na oblast stomatochirurgie, implantologie a endodoncie
 • 11/2012 – současnost:  Privátní nestátní zdravotnické zařízení, Stomatologické centrum ONEDENT, spoluvlastník Stomatologického centra Excellent Dent
 • Člen České endodontické společnosti
 • Člen Německé endodontické společnosti
 • Člen ITI International Team for Implantology
 • Člen EAO

Plane System & Face Hunter

Angelo Cankja, SDT. (AL, IT)

Dokonalost díky trpělivosti.

Narodil se v Tiraně, Albánie
Jazyky: italština, albánština, angličtina, řečtina

Profesní milníky:

 • 2017–současnost – Zubní laboratoř Steger (Zirkonzahn), Brunico (Itálie); odborný zubní technik, školitel, přednášející za Zirkonzahn na mnoha mezinárodních konferencích
 • 2015–2016 – Zubní laboratoř Angelo, Londýn (Velká Británie); zubní technik a specialista na CAD/CAM
 • 2012–2014 – Estetická zubní laboratoř, Tirana (Albánie); zubní technik a specialista na CAD/CAM
 • 2009–2012 – Zubní laboratoř Campigli, Florencie (Itálie); zubní technik

Vzdělání

 • 2015–2016 – Specializace na digitální dentální technologie a CAD/CAM specialista na univerzitě Guglielmo Marconi, Řím (Itálie)
 • 2009–2011 – Postgraduální studium dentálních technologií na Odborném institutu Leonarda Da Vinci ve Florencii (Itálie)
 • 2006–2009 – Diplom v oboru dentální technologie na Odborném institutu Leonarda Da Vinci, Florencie (Itálie)

Plane System & Face Hunter

Benjamin Schick (DE)

Zubní technik

 • V roce 2012 převzal laboratoř svých rodičů v Kaufbeurenu (Německo) a vytvořil z ní dentální frézovací centrum
 • Od roku 2012 mezinárodní přednášející v oblasti CAD/CAM pro společnost KaVo
 • Od roku 2014 studium dentálních technologií na Steinbeiss Hochschule Berlin, soukromá praxe ve Stuttgartu (Německo)
 • Od roku 2015 přednášející pro společnost VITA Zahnfabrik

Renaissance or innovation? Biomimetik with VITA ENAMIC
/ Renezance nebo inovace? Biomimetika s Vitou Enamic

Velimir Zujic (HR)

 

Create beautiful smiles using Style & Prime / Vytváření krásných úsměvů za použití Style & Prime

MUDr. Ivan Jezbera (SK)

…CAD/CAM? And what now?
…CADCAM? No a čo teraz?

Carsten Fischer (DE)

Od roku 1996 pracuje samostatně jako zubní technik s provozovnou ve Frankfurtu nad Mohanem. Již od roku 1994 je aktivní jako mezinárodní přednášející a tuto skutečnost podtrhuje četnými publikacemi v mnoha zemích světa (Brazílie, Argentina, Japonsko, Austrálie, Evropa). Carsten Fischer je členem několika poradních sborů a dlouholetým konzultantem řady firem dentálního průmyslu.

K jeho specializaci patří CAD/CAM technologie, keramické teleskopické korunky, individuální abutmenty a keramické materiály. Carsten Fischer byl mezi lety 2012 a 2014 na částečný úvazek pracovníkem Goetheho univerzity ve Frankfurtu a udržuje s ní od té doby těsnou spolupráci. V roce 2013 byl jeho příspěvek zvolen Nejlepší přednáškou Společnosti pro dentální technologie (ADT).

Zvláště oceňované publikace s Dr. Peterem Gehrkem si momentálně v odborné literatuře získávají nemalou pozornost a jsou považovány za měřítko při současném posuzování individuálních abutmentů.

Profesní životopis ve zkratce

 • 1992 – Dokončení vzdělání s vyznamenáním, zubní technik v rodinném podniku
 • 1994 – Přednášková činnost pro: Schütz Dental, Vita Zahnfabrik, C. Hafner, Nobel Biocare, Dentsply DeguDent, Dentsply Implants
 • 1996 – Založení vlastní firmy
 • 1997 – Vývoj produktů se zaměřením na celokeramické teleskopické korunky a fazetování zirkonoxidových konstrukcí
 • 2007 – Založení firmy Sirius Ceramics
 • 2008 – Produktový konzultant v oblasti Individualizované abutmenty
 • 2011  – Produktový konzultant v oblasti Translucentní zirkoniumdioxid; dobarvování pomocí receptur Multicolor
 • 2012 – Spolupracovník v oblasti postgraduálního vzdělávání při Univerzitě ve Frankfurtu (Německo)

Dragan Stolica (SLO)

Complex digital restoration – digital protocol / Komplexní digitální rekonstrukce – digitální protokol

Martin Holeček (CZ)

www.facebook.com/mholecek

V roce 1996 ukončil střední zdravotnickou školu v Karlových Varech obor zubní technik.

Po čtyřleté praxi v českých laboratořích odcestoval do zahraničí.  Největší část svého profesního života strávil ve West Endu v Londýně, kde se specializoval na komplexní rekonstrukce nesené implantáty. Pracoval v řadě úspěšných soukromých laboratoří od pozice řadového technika až po vedoucího technika nejstarší soukromé zubní laboratoře ve Velké Británii.

Po návratu do České republiky zakládá v roce 2016 české frézovací centrum MHdent.com. V roce 2017 získává s partnery z Velké Británie zastoupení protetické firmy Arum a zakládá evropské frézovací centrum Arum dental milling center CZ.

V dnešní době se věnuje pouze digitální výrobě stomatologických konstrukcí a to v plném rozsahu všech protetických řešení.

Kompletní systém implantologické protetiky z intraorálních skenů

Ing. Ondřej Kosnar (CZ)

Vzdělání: Technická Univerzita Liberec
Specializace: technologie, zpracování kovů a plastů
Současné zaměstnání: Microdent LAB s.r.o.
Pracovní pozice: výrobní ředitel
Předchozí praxe: zkušenosti z výroby a vedení výroby ve strojírenských firmách.

Zhotovení celkové snímatelné náhrady pomocí CAD/CAM (využití laboratorního skeneru, modelovacího SW a 3D tiskárny) – popis výrobní a ordinační fáze
Zhotovení skeletové náhrady pomocí CAD/CAM – 3D spalitelného modelu, 3D tisk přímo z kovu (využití laboratorního skeneru, modelovacího SW a 3D tiskárny)